Bezpieczna droga do przedszkola

Bezpieczna droga do przedszkola

W drugim tygodniu września Zajączki przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Podczas wielu zabaw dydaktycznych rozróżniały prawidłowe i nieprawidłowe zachowania na drodze, rozpoznawały najważniejsze znaki drogowe, których później szukaliśmy w pobliżu naszego Przedszkola. W ciągu naszych wycieczek utrwaliliśmy również właściwe przechodzenie przez pasy. 

Zajączki już wiedzą, że poruszając się po drodze powinniśmy być uważni i musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego!