Metody pracy

Metody pracy

metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

metoda dobrego startu M.Bogdanowicz,

metoda globalnego czytania g.Domana,

dziecięca matematyka – metoda E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,

koncepcja inteligencji wielorakich Gardnera

elementy metody M.Montesorii,

edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

Tupu - Tam

sensoplastyka

Klanza - pedagogika zabawy

metoda aktywnego słuchania muzyki według B.Strauss,

zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona,

kinezjologia edukacyjna P.Dennisona czyli gimnastyka mózgu,

muzykoterapia

bajkoterapia

SENSOEDUKACJA

Filarem Klepaczówki jest Senso Edukacja - wielozmysłowe poznawanie świata:

  • łączymy wszystkie procesy wpływające na optymalny rozwój naszego dziecka,
  • wspieramy rozwój kompetencji interpersonalnych,
  • pielęgnujemy indywidualne tempo rozwoju, które wzmacnia poczucie wartości dziecka.

    Jaka jest Senso Edukacja ?

    ...pachnąca, słodka, gorzka lub kwaśna, miękka, twarda, szorstka, mokra lub sucha....bezpośrednio działa na wszystkie zmysły:  wzrok, słuch, dotyk, smak, węch,...zapewnia wielozmysłowy odbiór rzeczywistości - o to nam właśnie chodzi :)

Jakie walory ma taka forma wychowania - z jednej strony łączy współczesne wektory cywilizacyjne ( nauka języków obcych, korzystanie z zaplecza multimedialnego, zindywidualizowany proces dydaktyczno - wychowawczy),  z drugiej uczy życia w zgodzie z naturą, czerpania korzyści z bezpośredniego obcowania ze środowiskiem naturalnym - wielozmysłowe poznawanie świata.