Przedszkole marzeń

Przedszkole marzeń

Stworzyliśmy miejsce, w którym sztuka dociera do
każdego malucha rozpalając w nim ambicje bycia wyjątkowym, silnym i konsekwentnym w realizacji najbardziej szalonych i prekursorskich idei.

Olek Klepacz


Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza stawia sobie za cel Holistyczny Rozwój Dziecka,

...wyposażenie go w umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia dalszej nauki, pełnego empatii, akceptacji dla słabszych czy niepełnosprawnych. Realizujemy podstawę programową M.E.N. nowatorskimi - aktywnymi metodami. Stawiamy na wychowanie świadomych potrafiących rozwiązywać problemy optymistów, szanujących normy społeczne, dążących do sukcesu-spełnienia (nie za wszelką cenę), radzących sobie z niepowodzeniami.

Naszym celem jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych,

...rozbudzanie umiejętności "wypowiadania" się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości poprzez kontakt z różnymi gatunkami muzyki, kształtowanie postaw moralnych poprzez kontakt ze sztuką i literaturą, wyrobienie nawyków zdrowego żywienia, kultury spożywania posiłków, poznawanie potraw regionalnych, kuchni świata, a w końcu rozwijanie sprawności fizycznej(„w zdrowym ciele zdrowy duch”). Realizacji tych celów służą m.in. autorskie przedsięwzięcia edukacyjno wychowawcze!

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

...nasi nauczyciele są przygotowani merytorycznie i metodycznie, kreatywni, kochający dzieci, pracują z pasją doskonaląc swoje umiejętności. Nasze Przedszkole serwuje tylko dobrą muzykę różnych gatunków ( klasyka, jazz, dziecięca,..itp ). Muzyka towarzyszy nam na każdym kroku ,podczas zabawy, relaksu. Na zajęciach umuzykalniających zachęcamy dzieci do śpiewania, kształtujemy poczucie rytmu, koordynacji ruchowej, "otoczeni" muzyką klasyczną, filmową ,tańcami narodowymi i rozrywkowymi. Nasze przedszkolaki biorą udział w audycjach, koncertach i konkursach muzycznych. Nagrywamy płyty, "klipy" z udziałem naszych dzieci, rodziców, (wspaniała pamiątka), oswajając "maluchy" ze "światem mediów" (kamera, mikrofon, etc.).