Korzyści dla dzieci i rodziców

Korzyści dla dzieci i rodziców

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. To miejsce ma mnóstwo nieocenionych zalet, pomaga dziecku w zdobyciu doświadczeń o jakie w domu naprawdę trudno, przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom!

  • dzieci zdobywają nowe umiejętności, nabywają kompetencji społecznych,
  • rodzice mają czas na pracę zawodową oraz (bezcenne), mają możliwość spotkań z innymi rodzicami (wymiana doświadczeń) Otrzymują wsparcie związane z zagadnieniami wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,od naszej kadry specjalistów!

Dziecko najcenniejszy skarb

Rodzice powierzając naszej opiece dzieci, oddają nam swój najcenniejszy skarb. Mamy pełną świadomość odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, tym samym wyzwaniu jakiemu podejmujemy się sprostać. Najistotniejszym jest mały człowiek, jego samopoczucie i bezpieczeństwo. Nasi podopieczni są dla nas podmiotem we wszelkich działaniach dydaktyczno-wychowawczych. Dbamy, by nie pozbawić ich autentyczności, naiwności, odkrywczej natury i dziecięcej ufności. Dzieci traktujemy indywidualnie, zgodnie z ich możliwościami i naturą, ucząc życia i funkcjonowania w większej społeczności. 

Dziecko najcenniejszy skarb

kameralne grupy

Rekomendujemy pracę w kameralnych grupach, z podziałem na grupy wiekowe od 2,5 latków do 6 latków. Każda grupa ma swoją salę dydaktyczną a opiekę sprawują wykwalifikowani nauczyciele – CIOCIE. Małe grupy pozwalają nawiązać bliskie kontakty emocjonalne, przyswoić właściwe kompetencje społeczne oraz zapewniają komfortowe warunki pracy nauczycielom, którzy mogą zindywidualizować proces wychowawczo-dydaktyczny. 

kameralne grupy

Nowatorskie metody nauczania

Wiek przedszkolny to najistotniejszy okres w życiu każdego dziecka, determinuje całe nasze dorosłe życie. To czas konstruowania własnego „Ja”, czas budzenia emocji w kontekście innych ludzi. Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości oraz dużym talentem społecznym. Nasza rola polega na umiejętnym stymulowaniu, określaniu celów i pomocy w ich osiąganiu. Z pełną świadomością korzystamy z nowatorskich metod nauczania m.in.: metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego W. Sherborn, kinezjologii edukacyjnej Denissona, elementy pedagogiki M. Montessori, edukacji matematycznej Gruszczyk Kolczyńskiej, nauki czytania Domana, Tuputam i inne. Codzienna praca odpowiednio dobranymi metodami skutkuje praktycznymi sukcesami naszych podopiecznych. 

Nowatorskie metody nauczania
fota

Aktywni rodzice

..Rodzie są najważniejszym partnerem naszego przedszkola, współpraca z Państwem to jeden z najistotniejszych aspektów naszej pracy.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu każdy projekt podejmowany przez Przedszkole przynosi niezwykłe efekty. Do Państwa dyspozycji  proponujemy szereg aktywności, w których każdy rodzic znajdzie coś dla siebie.

W ramach podnoszenia poziomu czytelnictwa wśród najmłodszych zapraszamy do udziału w zajęciach „Bajkowanie na Dywanie”- rodzice czytają bajki w grupie swojego dziecka.

....chcących sprawdzić swoich sił w "kuchni", zapraszamy na Warsztaty Kulinarne - to z pewnością fantastyczne doświadczenie dla Państwa jak i przedszkolaków (budowanie więzi). Dzieciaki podczas wspólnego gotowania nabywają doświadczeń kulinarnych, poznają osobliwości Waszej kuchni, a przede wszystkim zasady zdrowego żywienia.