Żuczki i zasady bezpieczeństwa

Żuczki i zasady bezpieczeństwa

Żuczki zapoznały się z zasadami udzielania pierwszej pomocy:
- poznały najważniejsze zasady bezpieczeństwa,

- dowiedziały się jak prawidłowo wezwać pomoc.

Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na ludzką krzywdę i chęć niesienia pomocy oraz uczenie ich reagowania w sytuacji zagrożenia.
Najmłodsi zapoznali się z kilkoma ważnymi znakami drogowymi. Ponadto, utrwaliły zasady poruszania się po chodniku oraz pasach stosując się do sygnalizacji świetlnej.
Dzieci wykonywały ćwiczenia usprawniające precyzję i koordynację wzrokowo - ruchową m.in.

- formowanie małych kulek z bibuły i naklejanie ich,

- dopasowywanie nakrętek do otworów o różnych wielkościach.


Obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień Kropki, który przyniósł dzieciom wiele radości.
Żuczki w tym dniu m.in. doświadczyły kodowania za pomocą kolorowych piłeczek.