Od marzeń do sukcesów - Zajączki

Od marzeń do sukcesów - Zajączki

W minionym tygodniu grupa zajączki poznała literę O, o. Dzieci dokonywały analizy i syntezy słuchowej wyrazów, kreśliły litery „o”, „O” oraz doskonaliły sprawność grafomotoryczną.
Rozmawialiśmy o naszych marzeniach, czym jest sukces i jak go osiągnąć.
Przy użyciu różnych sposobów dzieci dokonywały pomiarów długości. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach badawczych dzięki czemu samodzielnie wyciągały wnioski.
Przedszkolaki wykonały swoje własne, kolorowe latawce, które potem zabraliśmy na spacer i sprawdziliśmy jakie znaczenie ma wiatr w ich ruchu 🪁.