Jesień w grupie Pszczółek

Jesień w grupie Pszczółek

Miniony tydzień był dla Pszczółek bardzo intensywny. Wystrojeni w barwy jesieni przywitaliśmy tą obfitą w kolory porę roku. Wykonaliśmy pracę plastyczną "jeżyk Tuptuś" i " jesienne drzewko", śpiewaliśmy tematyczne piosenki oraz podziwialiśmy dary jesieni, przyniesione przez dzieci. Pszczółki chętnie wykonywały ćwiczenia usprawniające motorykę małą, a wolne chwile poświęciliśmy na zabawę swobodną, która doskonale umożliwia zacieśnianie więzi między dziećmi.