Tydzień pogody w zajączkach

Tydzień pogody w zajączkach

W tym tygodniu Zajączki rozmawiały o zjawiskach pogodowych i zmieniającej się jesiennej pogodzie. Dzieci przez cały tydzień dokonywały obserwacji w swoich kalendarzach pogody.
Przedszkolaki poznały trzy stany skupienia wody oraz utrwalały pojęcie obiegu wody w przyrodzie.
Podczas zabaw ruchowych doskonaliliśmy sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Kształtowaliśmy płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała.
Poznawaliśmy literę k, K oraz cyfrę 5.
Doskonaliliśmy umiejętność liczenia w szerokim zakresie: dwójkami, piątkami i dziesiątkami.
Ten tydzień zakończyliśmy kolorowymi, wodnymi doświadczeniami, podczas których przedszkolaki mogły rozwijać swoje umiejętności dokonywania pomiarów centymetrem.