„Płynie Wisła płynie” Grupa Pszczółki

„Płynie Wisła płynie” Grupa Pszczółki

"Płynie Wisła płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie Polska nie zaginie". W minionym tygodniu Pszczółki skupiły uwagę wokół naszego pięknego kraju. Dowiedziały się, jaka jest najdłuższa rzeka w naszym kraju oraz utrwalały znajomość symboli narodowych. Z zainteresowaniem słuchały legendy o genezie powstania państwa polskiego oraz legendy o smoku wawelskim. W związku z tym wykonały piękną pracę plastyczną pt. "Wizytówka Krakowa". Pszczółki zyskują coraz większą wiedzę na temat Polski oraz pogłębiają patriotyzm w swoich małych serduszkach.