W domu i zagrodzie

W domu i zagrodzie

Wypowiadamy się na temat życia na wsi, nazywamy zwierzęta gospodarskie i ich domy. Rozpoznajemy zwierzęta hodowlane oraz ich odgłosy. Rozwiązujemy zagadki i określamy kierunki w przestrzeni. Znamy liczbę 10 i szeregujemy liczby od 1 do 10. Rozróżniamy lewą i prawą stronę, wiemy jak opiekować się zwierzętami. Wypowiadamy się na temat opieki nad zwierzętami egzotycznymi, korzystając z pięknej pogody bawiliśmy się na placu zabaw.