Wiosenne barwy i dźwięki

Wiosenne barwy i dźwięki

Wiosenne barwy i dźwięki. Taka tematyka towarzyszyła przedszkolakom z grupy Zajączki podczas poprzedniego tygodnia. W trakcie zajęć zapoznaliśmy się z nazwami kwiatów i roślin późnowiosennych, przypomnieliśmy nazwy zwierząt zamieszkujących łąki oraz omówiliśmy cykl rozwojowy biedronki i motyla. Zrealizowaliśmy wiele ćwiczeń usprawniających dokonywanie analizy
i syntezy głoskowej wyrazów, a wykonanie barwnej pracy plastycznej pozwoliło Zajączkom zrozumieć pojęcie symetrii.
Wiosno, cieszymy się, że zagościłaś już na dobre i codziennie witasz nas mnóstwem kolorów i dźwięków.