Kotylion na 100 urodziny Naszej Ojczyzny

Kotylion na 100 urodziny Naszej Ojczyzny

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

·         kształtowanie postaw patriotycznych

·         włączanie najmłodszych w obchody Świąt Narodowych

·         kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej dzieci

·         wykorzystanie materiału przyrodniczego w pracach plastycznych

Tematyka konkursu:

 

Każdy uczestnik powinien samodzielnie wykonać kotylion w barwach narodowych dowolną techniką  i w dowolnej formie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (np. jarzębina, dzika róża, liście, gałązki itp.)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.    Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z terenu Miasta Częstochowa  i Gminy Mykanów.

2.    Prace konkursowe wraz z metryczką oraz załącznikiem 1 i 2  należy dostarczyć do siedziby Niepublicznego Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza Klepaczówka przy ul. Szkolnej 12, Wierzchowisko 42-233 w terminie od 19.10.2018 do 09.11.2018r. W przypadku wysłania pracy pocztą prosimy o nadesłanie do dnia 09.11.2018r., prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.    Każde dziecko – autor pracy otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

4.    Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie wizerunku dziecka                      i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na metryczce dla celów organizacji konkursu.

5.    Prace oceniać będzie profesjonalne jury, które spośród uczestników konkursu wyłoni  trzech laureatów  w dwóch kategoriach wiekowych:             dzieci 3-4  oraz 5-6 letnie.

6.    Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

7.    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Klepaczówki oraz na profilu FB przedszkola w dniu 13.11.2018. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

8.    Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 16.11.2018             o godz.  12.00   w siedzibie organizatora w Wierzchowisku przy                    ul. Szkolnej 12

9.    Nauczyciele,  którzy chcą otrzymać podziękowanie, proszeni są o mailowe podanie danych  na adres kontakt@klepaczowka.pl

 

         Więcej informacji udzielają  organizatorki konkursu:

 Mgr Paulina Jasnos- Gradka tel: 695-549-656

Mgr Dorota Korba tel: 782-537-542