Konkurs Rodzinny z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia !

Konkurs Rodzinny z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia !

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ogłaszamy KONKURS RODZINNY, dla wszystkich dzieci w wieku 2-5 lat, które nie uczęszczają do Przedszkola ! Zapraszamy i zachęcamy do udziału w naszym KONKURSIE :) 

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu:
• zapoznanie z tradycjami i ozdobami świątecznymi
• kształtowanie radosnej postawy związanej ze zbliżającymi się Świętami
• umocnienie więzi emocjonalnej z rodzicem
• wykorzystanie materiału przyrodniczego w pracach plastycznych
Tematyka konkursu:

Każdy uczestnik powinien razem z rodzicem wykonać stroik świąteczny z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (np. szyszka ,orzech żołądź, liście, gałązki itp.)
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2-5 lat z terenu Miasta Częstochowa i Gminy Mykanów nie uczęszczających do przedszkola.
2. Prace konkursowe wraz z metryczką oraz załącznikiem 1 i 2 należy dostarczyć do siedziby Niepublicznego Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza Klepaczówka przy ul. Szkolnej 12, Wierzchowisko 42-233 w terminie od 29.11.2018r. do 14.12.2018r.. Stroiki prosimy przynosić osobiście, nie wysyłać pocztą. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Każde dziecko –autor pracy otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
4. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na metryczce dla celów organizacji konkursu.
5. Prace oceniać będzie profesjonalne jury, które spośród uczestników konkursu wyłoni trzech laureatów w kategoriach wiekowych:
- wiek 2,5 – 3,5 lat
- wiek 3,5 – 5 lat
6. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Klepaczówki oraz na profilu FB przedszkola w dniu 17.12.2018r. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
8. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 19.12.2018r. o godz.12:00 w siedzibie organizatora w Wierzchowisku przy ul. Szkolnej 12.
Dla dzieci biorących udział w konkursie możliwość uczestnictwa z rodzicem na zajęciach otwartych z nowatorskimi metodami pracy.
O terminie zajęć poinformujemy na stronie internetowej Klepaczówki.
Więcej informacji udzielają organizatorki konkursu:
Paulina Cygan tel: 600-445-835
Marta Lesiak tel: 512-154-271