Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Marzannę

Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Marzannę

Drodzy Rodzice!!!

Serdecznie zapraszamy do wewnątrzprzedszkolnego konkursu na „Najpiękniejszą Marzannę”, przywitajmy razem Wiosnę radośnie i z uśmiechem pomimo zaistniałej sytuacji.Zachęcamy do przygotowania Marzanny razem z dziećmi i przesłania zdjęć do naszego przedszkola. Ogranicza nas tylko wyobraźnia a motywuje kreatywność.

 

 REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ”


1. Cele konkurs

-Wykonanie kukły „Marzanny" symbolizującej odchodzącą zimę.

-Zapoznanie z obrzędami ludowymi.
- Rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi.
-Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
     -Stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic .
2.  Zasady uczestnictwa

 -Udział biorą dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
-  Kukła powinna być wykonana z materiałów ekologicznych (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier itp.).
     

3. Czas trwania konkursu
 

           Zdjęcie wykonanej Marzanny należy wysłać do 23 marca 2020 roku, na adres email przedszkola.
  Pożegnanie zimy – powitanie wiosny.
 

ZACHĘCAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO UDZIAŁU W KONKURSIE.