Dobro powraca

Dobro powraca

Dziękujemy Panie Prezydencie, za słowa uznania. Niesienie pomocy, wrażliwość i beziteresowność to cele, które towarzyszą nam w codziennej pracy z dziećmi. Chcemy nauczyć dzieci, pokazać im, jak pomagać drugiej osobie, bo dobro powraca!