Muzyczne Sarenki

Muzyczne Sarenki

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka.
Wiek przedszkolny jest więc idealnym momentem na rozpoczęcie edukacji muzycznej.
Muzyka oddziałuje na rozwój mowy, kształtuje wrażliwość estetyczną, pomaga w przyswajaniu nowych wiadomości oraz zaspokaja naturalną potrzebę aktywności dziecka. Wspomaga koncentracje i koordynacje ruchową, ale przede wszystkim pobudza kreatywność i wyzwala pozytywną energię.
Sarenki obcują z muzyką na codzień, jednak w ubiegłym tygodniu mogły się jeszcze bardziej w nią zagłębić. Dzieci poznały instrumenty oraz ich brzmienia. Śpiewały, tańczyły oraz rozwijały sprawność manualną. Tworzyły, współpracowały w grupie i chętnie uczestniczyły w muzycznych aktywnościach.

To był wesoły-muzyczny tydzień.
Fotorelacja uchyla tylko rąbka tajemnicy tego, co działo się u nas na zajęciach.