Konkurs „Czarodziejskie instrumenty”

Konkurs „Czarodziejskie instrumenty”

Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza "Klepaczówka" zaprasza do wzięcia udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie plastyczno-technicznym „Czarodziejskie instrumenty”, na najbardziej pomysłowy i niezwykły ekoinstrument.
Konkurs adresowany jest do Przedszkoli z terenu Gminy Mykanów i Miasta Częstochowy.


Cele Konkursu:
• Rozbudzanie, poszerzanie zainteresowania dzieci muzyką,
• Rozwój kreatywności oraz umiejętności plastyczno- technicznych dzieci,
• Wzbogacanie wiadomości na temat wykonywania muzyki oraz instrumentów muzycznych,
• Kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie ekspresji twórczej, wiary we własne możliwości,
• Propagowanie ekologicznych działań plastyczno – technicznych (wykorzystywanie surowców wtórnych, pochodzących z recyklingu czy materiałów naturalnych),
• Rozwijanie współpracy między przedszkolami z terenu Miasta Częstochowa i  Gminy Mykanów.

Serdecznie Zapraszamy !