Cztery żywioły w grupie Sarenek

Cztery żywioły w grupie Sarenek

"Światem rządzą cztery potężne żywioły:
Ziemia, Woda, Powietrze , Ogień
W poprzednim tygodniu Sarenki utrwaliły cechy charakterystyczne dla żywiołów. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadania pod tytułem "Żywiołowe rodzeństwo". Sarenki chętnie uczestniczyły w dyskusji na temat pozytywnych i negatywnych działań natury. Przedszkolaki brały udział w tematycznych zabawach ruchowych. Sarenki wcieliły się w rolę naukowców podczas eksperymentów związanych z żywiołami.